ο πρεσβυτερος εκλεκτη κυρια και τοις τεκνοις αυτης ους εγω αγαπω εν αληθεια και ουκ εγω μονος αλλα και παντες οι εγνωκοτες την αληθειαν δια την αληθειαν την μενουσαν εν ημιν και μεθ ημων εσται εις τον αιωνα εσται μεθ ημων χαρις ελεος ειρηνη παρα θεου πατρος και παρα κυριου ιησου χριστου του υιου του πατρος εν αληθεια και αγαπη εχαρην λιαν οτι ευρηκα εκ των τεκνων σου περιπατουντας εν αληθεια καθως εντολην ελαβομεν παρα του πατρος και νυν ερωτω σε κυρια ουχ ως εντολην γραφω σοι καινην αλλα ην ειχομεν απ αρχης ινα αγαπωμεν αλληλους και αυτη εστιν η αγαπη ινα περιπατωμεν κατα τας εντολας αυτου αυτη εστιν η εντολη καθως ηκουσατε απ αρχης ινα εν αυτη περιπατητε οτι πολλοι πλανοι εισηλθον εις τον κοσμον οι μη ομολογουντες ιησουν χριστον ερχομενον εν σαρκι ουτος εστιν ο πλανος και ο αντιχριστος βλεπετε εαυτους ινα μη απολεσωμεν α ειργασαμεθα αλλα μισθον πληρη απολαβωμεν πας ο παραβαινων και μη μενων εν τη διδαχη του χριστου θεον ουκ εχει ο μενων εν τη διδαχη του χριστου ουτος και τον πατερα και τον υιον εχει ει τις ερχεται προς υμας και ταυτην την διδαχην ου φερει μη λαμβανετε αυτον εις οικιαν και χαιρειν αυτω μη λεγετε ο γαρ λεγων αυτω χαιρειν κοινωνει τοις εργοις αυτου τοις πονηροις πολλα εχων υμιν γραφειν ουκ ηβουληθην δια χαρτου και μελανος αλλα ελπιζω ελθειν προς υμας και στομα προς στομα λαλησαι ινα η χαρα ημων η πεπληρωμενη ασπαζεται σε τα τεκνα της αδελφης σου της εκλεκτης αμην

Der Älteste an die auserwählte Herrin (κυρια) und ihre Kinder, die ich in [der] Wahrheit liebe, und nicht nur ich allein, sondern auch all diejenigen, die die Wahrheit erkannt haben aufgrund der Wahrheit, die in uns wohnt und bis in [alle] Ewigkeit [in uns] bleiben wird. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und vom Herrn Jesus, dem Gesalbten, dem Sohn des Vaters, wird mit uns sein in [der] Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die gemäß des Gebots wandeln, das wir vom Vater empfingen. Doch jetzt bitte ich dich, Herrin, nicht in der Meinung, dir ein neues Gebot zu schreiben, sondern eines, das wir von Anfang an hatten, dass wir einander lieben. Dies ist die Liebe: Dass wir gemäß seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, so wie ihr es von Anfang an gehört habt, damit wir in ihm wandeln. Denn viele Betrüger sind in die Welt hinausgegangen, die nicht dem Beweis dienen (ομολογουντες), dass Jesus der im Fleisch gekommen Gesalbte ist, dort ist der Betrüger und Salbungsgegner (αντιχριστος, Antichrist). Gebt aufeinander acht, damit nicht verdirbt, was wir erarbeitet / bebaut / bestellt (ειργασαμεθα) haben, sondern wir vollen Lohn empfangen. Jeder, der über die Lehre des Gesalbten hinausgeht und nicht in ihr bleibt, hat Gott nicht [in sich]. Wer in der Lehre des Gesalbten bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn [in sich]. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht erträgt / sich nicht fügt, dürft ihr ihn nicht in euer Haus aufnehmen und sagt ihm keinen Gruß, denn, wer ihn grüßt, hat Gemeinschaft mit / Anteil an seinen bösen Taten. Obwohl ich euch noch viel zu schreiben hätte, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte [tun], sondern ich hoffe, zu euch zu kommen / mich in eure Obhut zu begeben und von Mund zu Mund zu reden, damit eure Freude vollkommen wird. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Amen.